PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Montagne, a.s bola založená v roku 1996 vtedy ako Montagne s.r.o.

Rastom spoločnosti došlo v roku 2009 k transformácii na akciovú spoločnosť.

Počas svojej existencie sa vyprofilovala na stabilnú spoločnosť pôsobiacu v stavebnom sektore na celom území Slovenskej republiky.

Spoločnosť realizuje dodávky stavieb na kľúč, ako aj realizáciu stavebných častí v subdodávkach.