PROFIL SPOLOČNOSTI

MONTAGNE a.s.

Hričovská 196
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 500 66 06
+421 41 500 66 07
Fax: +421 41 500 66 08
Mob.: +421 905 503 501
E-mail: montagne@montagne.sk
 
IČO: 3600 2500
DIČ: 2020422701
IČ DPH: SK2020422701
 
Č. účtu: 5076518327/0900
IBAN: SK73 0900 0000 0050 7651 8327
SWIFT: GIBASKBX
 
Vypis z obch. registra:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=150507&SID=5&P=1pod